Neviete si rady? Zavolajte.

+421 903 772 231
0 ks

Cena spolu s DPH 0.00 €

bez DPH 0.00 €

Prejsť do nákupného košíka

V elektronickom obchode uvádza predávajúci základné ceny v EUR bez DPH a s DPH za prislúchajúcu mernú jednotku.

V prípade prvej objednávky nového zákazníka, alebo v prípade ak kupujúci má v čase vystavenia objednávky voči predávajúcemu neuhradené záväzky po splatnosti, je predávajúci oprávnený požadovať platbu vopred, a to buď formou zálohovej faktúry, platbou v hotovosti do registračnej pokladne predávajúceho, alebo platbu dobierkou pri dodaní tovaru.

Kupujúci je povinný vykonať úhradu faktúry najneskôr v deň splatnosti uvedený vo faktúre. K tomuto dňu musí byť fakturovaná suma vrátane DPH pripísaná na účet predávajúceho, ktorý je uvedený vo faktúre. Základná splatnosť faktúr je 14 dní.

V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany kupujúceho vzniká predávajúcemu právo na zvýšenie ceny o penále z omeškania, pričom penále je stanovené vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

O platbách za tovar a možných zľavách sa informujte osobne, telefonicky, faxom, e-mailom, alebo prostredníctvom dotazníka na nasej kontaktnej stránke.

Doprava Bratislava
zdarma nad 30,- € bez DPH

Doprava Slovensko
zdarma nad 100,- € bez DPH, okrem kopírovacieho papiera

Potrebujete poradiť?
02/62247051, 62247059

Dopyt
E-mail: odbyt@volf.sk